Одржана вежба у Нашицама кроз пројекат „TOGETHER WE STAND“

Image

У оквиру пројекта „TOGETHER WE STAND“ - Мултисекторски приступ непогодама у Осјечко-барањској жупанији и Аутономној покрајини Војводини, одржана је обука и вежба корисника апарата за дисање у Нашицама у Хрватској. Опрема, најмодернији тип полигона за проверу физичке спремности чланова тимова који излазе први на место догађаја - ватрогасаца, набављена је у оквиру пројекта од стране пројектног партнера – Осјечко-барањске жупаније и налази се у просторијама Добровољног ватрогасног друштва Нашице (ДВД Нашице).


Чланови ватрогасних друштава из Србије (ДВД Стапар и ДВД Бездан) и Хрватске (ДВД Нашице и Ватрогасна заједница Осјечко-барањске жупаније) имали су прилику да чују теоретски део обуке, а затим и да учествују у заједничкој вежби која представља тест физичке спремности.


Сврха полигона за обуку корисника апарата за дисање јесте припрема и провера ватрогасаца за коришћење опреме за заштиту дисајних органа. Уз праћење пулса, утрошка снаге и кисеоника у току трајања вежбе, креира се коначан резултат о физичкој спремности сваког појединца. Крајњи показатељ говори о томе да ли је лице спремно да се суочи са радом на терену у сличним условима (који су симулирани у току вежбе) или не. Такође, на основу извештаја, лица за која се показало да нису довољно спремна, могу да раде на побољшању кључних перформанси, те се поново тестирати. Циљ ове провере јесте искључивање могућности да се у случају природних катастрофа догоди да лица која нису физички спремна изађу на терен и самим тим потенцијално настрадају.


По завршетку вежбе, учесници који су успешно савладали полигон добили су сертификате, а они који нису савладали полигон добили су извештај о својим параметрима и препоруку како их побољшати до следећег тестирања. Сертификате о успешно завршеној вежби је уручио заменик жупана Осјечко-барањске жупаније Јосип Милетић.

Пројекат се реализује у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, а укупна вредност износи 1.797.180,20 евра.


Циљ пројекта је интегрисање прекограничног, вишесекторског приступа који подиже виши ниво спремности за катастрофе као и заједничко деловање у случају великих поплава или несрећа које укључују опасне хемикалије или друге опасне материје и санацију животне средине кроз координисано управљање катастрофама и отпадом користећи најбоље праксе ЕУ.

Више о пројекту можете прочитати на:
https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/project/together-we-stand/ 
https://www.facebook.com/projektTWS 
Поделите

Корисни линкови