Одржана редовна седница Скупштине чланова РРА Бачка

Image

У петак, 22. децембра 2023. године, одржана је Редовна седница Скупштине чланова Регионалне развојне агенције Бачка (РРА Бачка). Седница се одржала у конференцијској сали хотела „Велики“ у Новом Саду.

Председник Скупштине РРА Бачка, г. Петар Мијановић, након  што је поздравио присутне, утврдио кворум и представио тачке дневног реда, дао је реч директору РРА Бачка, г. Александру Дунђерском.

Г. Дунђерски надовезао се на представљање тачки дневног реда, са посебним освртом на План рада и Финансијски план за 2024. годину, као и пројекте чија је реализација планирана за предстојећу годину и истакао да РРА Бачка стоји на располагању за све предлоге оснивача ради остварења заједничке сарадње.

На дневном реду Скупштине одлучивало се о више тачака дневног реда, и то:

  1. Усвајање Записника са претходне Скупштине чланова Друштва
  2. Доношење Одлуке о усвајању Плана рада за 2024. годину
  3. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана за 2024. годину
  4. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању овлашћеног лица огранка РРА Бачка
  5. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о дисциплинској одговорности
  6. Доношење Одлуке о усвајању измена и допуна Правилника о раду
  7. Доношење Одлуке о усвајању измена и допуна Оснивачког акта

Након кратког упознавања са Планом рада и финансијским планом, приступило се одлучивању по тачкама дневног реда, где су све тачке једногласно усвојене, те је седница Скупштине РРА Бачка и завршена.
Поделите

Корисни линкови