Обавештење!

Image

Због великог интересовања Регионална развојна агенција Бачка продужава рок за пријаву на Конкурс за доделу права на коришћење ознаке Бренд Бачке. Конкурс је продужен до 15.8.2018. године.

Регионална развојна агенција Бачка врши измену текста Конкурса за доделу права на коришћење ознаке бренда Бачке објављеног на сајту Регионалне развојне агенције Бачка 27.6.2018. године. http://www.rda-backa.rs/vesti/konkurs-za-nove-korisnike-oznake-brenda-backe_112.html 

Измена Конкурса врши се у делу „10. Начин достављања пријава“, тако што се речи „31.7.2018. године“, замењују речима „15.8.2018. године“.
У осталом делу, Конкурс остаје неизмењен.

Све информације о конкурсу и начину пријаве прочитајте овде:

Регионална развојна агенција Бачка расписује трећи Конкурс за доделу права на коришћење ознаке Бренд Бачке. Бренд Бачке окупља мале произвођаче и пружаоце услуга, као и удружења из руралних средина Бачке чију понуду обједињено представља и промовише под једним именом. Корисници Бренда Бачке имаће прилику да на тржишту наступају под овом ознаком, да њихова понуда буде представљена на званичној веб страници Бренда Бачке, као и да учествују на манифестацијама и обукама које су предвиђене пројектом Бренд Бачке 3.

Одлуку о додели ознаке Бренд Бачке новим корисницима Регионална развојна агенција Бачка ће донети најкасније 10 дана од дана завршетка конкурса.

Рок за подношење пријаве: 15.8.2018. године

Начин подношења пријава: Пријаве се подносе лично или поштом заједно са осталом конкурсном документацијом у Регионалну развојну агенцију Бачка, Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад

Образац пријаве

Конкурс за ознаку Бренд Бачке

Правилник

Измена конкурса

 
Поделите

Корисни линкови