Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинг 2022

Image

Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга објављује се у складу са Програмом Министарства привреде - Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА).

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и задругама, а у циљу пружања подршке несметаном развоју и смањења броја неуспешних привредних субјеката и задруга, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и менаџмент/управа задруге (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

 

Менторинг чини скуп следећих услуга:

- Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту, односно задрузи;

- Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта или задруге;

- Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;

- Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП и задруге;

- Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;

- Помоћ у проналажењу пословних партнера;

- Помоћ при проналажењу потребних информација;

- Каизен;

- Консалтинг;

- Саветовање/коучинг;

- Обука;

- Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.


Услуга се односи на бесплатан менторинг за микро, мала и средња привредна друштва, предузетнике и задруге, који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

 

Заинтересовани кандидати подносе пријаве у три категорије:

Новоосновани привредни субјекти - не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;

Постојећи привредни субјекти - регистровани пре јула 2019. године;

Задруге.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге менторинг имају:

1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове:

- регистровани на територији Републике Србије;

- имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

- не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.


2. Задруге које испуњавају следеће услове:

- да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;

- да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

- да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинг је 31. децембар 2022. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. За новоосноване привредне субјекте, не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива:

1.1. Образац 1- Попуњена пријава;

1.2. Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 1.2. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2022. години.


2. За привредне субјекте који су регистровани пре јула 2019. године:

2.1. Образац 1- Попуњена пријава;

2.2. Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

3. За задруге:

3.1. Образац 1- Попуњена пријава;

3.2. Потврда надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.


ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг, у оквиру програма Стандардизованог сета услуга Министарства привреде, износи 6.000.000,00 динара.

За пружање услуге опредељен је бруто износ од 2.000,00 динара по сату.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање услуге менторинг у 2022. години.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 12. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ.

Јавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.рас.гов.рс као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: mentoringssu2022@ras.gov.rs 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Текст јавног позива

2. Упутство менторинг ССУ 2022

3. Образац 1 - Пријава

4. Образац 2 - Евалуација пријава од стране АРРА

5. Образац 3 - Листа предложених и одбијених корисника АРРА

6. Образац 4 - Акциони план

7. Образац 5 - Формулар Извештаја о трајању услуге 
Поделите

Корисни линкови