Подршка запошљавању теже запошљивих категорија у општини Бач

Image

Општина Бач, у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Бачка из Новог Сада и Удружењем Рома и Румуна "Младост" из Вајске реализује "Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност" који се спроводи у оквиру Иницијативе за инклузију 3 програма "Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији" Немачке развојне сарадње који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Пројекат траје укупно 12 месеци, а тренутно се налази на половини реализације.

Пројекат има за циљ стварање предуслова за друштвену интеграцију маргинализованих друштвених група у општини Бач и насељима суседних општина кроз активно укључивање на тржиште рада, унапређење њиховог социо-економског положаја и квалитета живота.

Кроз досадашње активности на пројекту реализоване су обуке за 39 незапослених лица, претежно ромске популације али и других из категорије теже запошљивих. Кроз ове обуке полазници су стекли основна знања о припреми бизнис плана, на који начин да покрену и воде сопствени бизнис, како да дођу до различитих извора финансирања и слично. Такође, овим лицима је кроз пројекат обезбеђена и менторска подршка у припреми бизнис плана и развоју пословне идеје како би могли конкурисати за набавку опреме за отпочињање сопственог посла, што је била још једна од мера подршке на пројекту. Кроз јавни позив за набавку опреме за лица која су незапослена и која припадају категорији теже запошљивих, Општина Бач је подржала 27 корисника који ће у наредном периоду добити опрему за отпочињање сопственог посла, и то за: пекаре и посластичаре, аутомеханичаре и електричаре, браваре, столаре, рециклаже, аутоперионице, козметички салон, прераду воћа и поврћа и друго. Такође, кроз пројекат је запослено 5 лица која припадају категорији теже запошљивих, код локалних послодаваца у Бачу Дероњама и општини Оџаци.Општина Бач је кроз овај пројекат подржала и 8 послодаваца из претходне фазе пројекта, који су 2020. и 2021. године добили субвенције за запошљавање незапослених лица на новим радним местима, а са циљем очувања тих радних места.

До краја пројекта ће бити завршена анализа потреба локалних невладиних организација које се баве маргинализованим групама како би се подаци из анализе и потребе које буду формулисане у оквиру фокус групе могле уврстити у локалне развојне документе и акционе планове али у будуће пројекте и финасијске планове локалних самоуправа Бача, Оџака и Бачке Паланке. Такође, до краја пројекта је планирано запошљавање још 5 лица код локалних послодаваца у складу са њиховим потребама али и наставак менторске подршке корисницима који су добили опрему и послодавцима који су запослили незапослена лица.
Поделите

Корисни линкови