Статистика пројеката

Статистика по програмским оквирима

Назив програмског оквира Број пројеката Број активних пројеката Број завршених пројеката Укупна вредност пројеката за један програмски оквир
Interreg IPA CBC Hrvatska- Srbija 2014. - 2020. 17 11 6 1.367.042,161
Interreg IPA CBC Mađarska - Srbija 2014. - 2020. 32 27 5 42.119.430,30
Interreg IPA CBC Bosna i Hercegovina - Srbija 2014. - 2020. 1 1 / 263.914,43
Interreg Danube Transnational Programme 20 3 17 41.104.907,70
Interreg Adrion Transnational Programme 2 2 / 2.795.206,55
HORIZON 2020 68 39 29 287.158.130,35
Erasmus+ 27 21 6 23.344.068,96
COSME 6 1 5 3.423.819,00
Creative Europa 18 10 8 7.789.256,03
Europa for Citizenes 9 / 9 777.770,00
Exchange 4 1 / 596.391,50
LIFE 1 1 / 3.583.577,00

Статистика по програмским оквирима

Назив групе корисника Број пројеката Број активних пројеката Број завршених пројеката Укупна вредност пројеката за једну групу корисника
APV - Pokrajinski sekretarijati u regionu Bačka 26 19 7 44179930.74
Jedinice lokalne samouprave (visoko obrazovne ustanove,Instituti,Opštine,JKP) 146 96 50 319220537.7
Nevladine organizacije u regionu Bačka 37 14 23 24141792.88
Privatni korisnici u regionu Bačka 32 18 16 101230270.5

Поделите

Корисни линкови