Увођење јединственог информационог система за локални економски развој општине Сремски Карловци - MY PROJECT

Донатор:

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Опис пројекта:

Увођење информационог система за ефикасно управљање пројектима - МY PROJECТ у општину Сремски Карловци ради унапређења локалног економског развоја и ефикасности рада јединице локалне самоуправе у делу који се односи на припрему, имплементацију и евалуацију развојних пројеката.

Вредност пројекта:

944.000,00 динара

Време реализације:

01.08.2015 - 01.02.2016.

 


Поделите

Корисни линкови