Урбанистичко-архитектонско решење дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења

Временски рок:

12 месеци

Донатор:

Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова АПВ

Укупна вредност пројекта:

1.000.000,00 динара

Циљ пројекта:

Избор најбољег идејног конкурсног решења, те да се за драгоцени и најрепрезентативнији део центра са околином добију разноврсна идејна решења којима треба да се дефинишу просторна организација и уређење.

Носилац пројекта:

Општина Сремски Карловци, а партнер у имплементацији пројектних активности је РРА Бачка.


Поделите

Корисни линкови