Унапређење рада и модернизација општинске управе Србобран за ефикаснију подршку локалном економском развоју и коришћење ИПА фондова Европске уније

Временски рок:

6 месеци (2013)

Донатор:

Влада АП Војводине, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Укупна вредност пројекта:

1.053.000,00 рсд

Општи циљ пројекта:

Пазвој модерне, ефикасне и транспарентне локалне самоуправе уз примену адекватних информационо-комуникационих технологија потребних за достизање одрживог развоја свих сегмената локалне заједнице. Очекивани резултат пројекта је формирана општинска Канцеларија за локални економски развој и њено умрежавање са свим секторима општинске управе.

Носилац пројекта:

Општина Србобран, а партнер у имплементацији пројектних активности је Регионална развојна агенција Бачка.


Поделите

Корисни линкови