Унапређење општинских капацитета за социо-економски развој и коришћење предприступних фондова ЕУ

Временски рок: 

8 месеци

Донатор:

Секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ

Укупна вредност пројекта:

1.500.000,00 динара

Општи циљ пројекта:

Стварање услова за унапређење социо-економског развоја општине кроз израду стратешких докумената и њихово усаглашавање са хијерархијски вишим документима и стратегијама на регионалном, националном и европском нивоу.

Носилац пројекта:

Општина Мали Иђош, а партнер у имплементацији пројектних активности је РРА Бачка.


Поделите

Корисни линкови