Сремице пољопривреднице

Донатор:

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Опис пројекта:

Развој женског предузетништва у руралним срединама важан је покретач локалног, привредног и друштвеног живота. У време економске кризе и општег пада нивоа запослености у АПВ, самозапошљавање и запошљавање традиционално мање радно активног становништва представља модел коме је потребно пружити шансу и промовисати његове вредности. Руралне месне заједнице у општини Бачка Паланка поседују изузетне капацитете за развој туризма. Циљ пројекта је развој капацитета жена са села за пружање услуга у туризму како би се унапредило њихово тренутно пословање и/или започињање сопственог посла.

Носилац пројекта:

Удружење Мој Нештин, Нештин

Вредност пројекта:

90.000,00 дин

Време реализације:

01.07.2015. - 30.09.2015.


Поделите

Корисни линкови