Revizija Strategije razvoja opštine Vrbas za period 2014 - 2020 godine i izrada Akcionih planova za prioritetne oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

Vremenski rok:

9 meseci (2013)

Donator:

Vlada AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Ukupna vrednost projekta:

1.500.000,00 dinara

Opšti cilj projekta:

Stvaranje uslova za unapređenje socio - ekonomskog razvoja opštine kroz reviziju strateških dokumenata i njihovo usaglašavanje sa hijerarhijski višim dokumentima i strategijama na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Očekivani rezultati projekta su:

Revidirana Strategija razvoja opštine Vrbas za period 2014 – 2020 godina, odnosno strategija koja je usaglašena sa hijerarhijski višim dokumentima i strategijama na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou, izrađeni Akcioni planovi za razvoj opštine po prioritetima razvoja, kao i stvoreni institucijalni preduslovi za razvoj opštine kroz IPA predpristupne komponente u okviru novog budžetskog perioda 2014 – 2020 godine.

Nosilac projekta:

Opština Vrbas, a partner u implementaciji projektnih aktivnosti je Regionalna razvojna agencija Bačka.


Поделите

Корисни линкови