Ревизија постојећег стратешког развојног документа Стратешки план развоја општине Темерин 2010-2015

Временски рок:

8 месеци

Донатор:

Секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ

Укупна вредност пројекта:

1.234.400,00 динара

Општи циљ пројекта:

Стварање услова за унапређење социо-економског развоја општине кроз израду стратешких докумената и њихово усаглашавање са  хијерархијски вишим документима  и стратегијама на регионалном, националном и европском нивоу.

Носилац пројекта:

Општина Темерин, a партнер у имплементацији пројектних активности је  РРА Бачка.


Поделите

Корисни линкови