Развој туризма града Новог Сада креирањем нових туристичких производа – породични туризам

Донатор:

Пројекат је суфинансиран од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије у износу од 600.000,00 динара


Вредност пројекта:

1.200.000,00 динара


Циљ пројекта:

Повећање броја туриста кроз диверзификацију туристичке понуде града Новог Сада


Специфични циљ:

Обједињавање туристичке понуде која је везана за децу и породице на нивоу Града и креирање туристичких производа усмерених ка овим циљним групама.

Носилац пројекта:

Регионална развојна агенција Бачка


Датум потписивања уговора са Министарством:

3.5.2017. године


Време реализације пројекта:

до 31.12.2017. године


Поделите

Корисни линкови