Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој - шанса за бољу будућност

Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој - шанса за бољу будућност

 

Назив пројекта:
Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност

Донатор:
Немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) кроз Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH или скраћено GIZ (Немачка организација за међународну сарадњу)

Вредност пројекта:
99.993,66 ЕУР

Циљ пројекта:
Стварање предуслова за друштвену интеграцију маргинализованих друштвених група у општини Бач и насељима суседних општина кроз активно укључивање на тржиште рада, унапређење њиховог социо-економског положаја и квалитета живота.

Активности:
Управљање пројектом, специјализоване радионице, тренинзи и менторинг активности за унапређење запошљивости теже запошљивих група, спровођење мера активне политике запошљавања и генерисања прихода као претпоставки самозапошљавања, као и различите промотивне активности. Очекује се да ће пројекат резултирати запошљавањем и самозапошљавањем до 30 лица у општини Бач и насељима Товаришево у општини Бачка Паланка и Дероње у општини Оџаци. Сви корисници који буду подржани кроз мере запошљавања проћи ће специјализоване обуке на тему реализације пословне идеје, извора финансирања, вођења сопственог бизниса и обавеза из радног односа и слично. Такође, пројекат је предвидео запошљавање десет новозапослених лица код познатих послодаваца, као подршку послодавцима за очување радних места запослених у оквиру пројекта који је реализован у току 2019. и 2020. године. Упоредо са свим овоим активностима општина Бач ће са својим партнерима организовати
медијске и промотивне активности како би се што боље промовисао пројекат и мере подршке које су њиме планиране.

Носилац пројекта:
Општина Бач

Партнери на пројекту:
Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад
Удружење Рома и Румуна ’’Младост’’ из Вајске

Време реализације пројекта:
01.11.2021. - 31.10.2022. године


Поделите

Корисни линкови