Подстицање запошљавања тешко запошљиве категорије становника на територији општине Бач

Донатор:

Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ

Вредност пројекта:

Укупна вредност одобреног пројекта је  134.546,00 ЕУР

Циљ пројекта:

Стварање предуслова за смањење сиромаштва и социјалне инклузије маргинализованих група и тешко запошљиве категорије становништва на територији општине Бач, кроз јачање људских капацитета и имплементацију мера активне политике запошљавања.

Обухваћене активности:

Управљање пројектом, специјализоване радионице и менторинг активности ради подстицања запошљавања тешко запошљиве категорије становништва, затим спровођење мера активне политике запошљавања и самозапошљавања као и промотивне активности. Очекује се да ће пројекат резултирати запошљавањем и самозапошљавањем четрдесет лица са локалног нивоа, а који су учествовали на специјализованим обукама, затим запошљавањем двадесет новозапослених лица код познатих послодаваца, организацијом медијских и промотивних активности као и израдом промотивних материјала, те усвајањем и спровођењем мера из Локалног акционог плана за запошљавање на територији општине Бач.

Носилац пројекта:

Општина Бач

Време реализације пројекта:

01.10.2019 - 31.12.2020. године


Поделите

Корисни линкови