Подстицање примене хибридних система грејања и хлађења коришћењем плитке геотермалне енергије у Дунавском региону – Danube GeoHeCo

Подстицање примене хибридних система грејања и хлађења коришћењем плитке геотермалне енергије у Дунавском региону – Danube GeoHeCo

 

Назив пројекта:
Подстицање примене хибридних система грејања и хлађења коришћењем плитке геотермалне енергије у Дунавском региону – Danube GeoHeCo

Донатор:
Интеррег Програм за Дунавски регион, ко-финансира Европска унија

Вредност пројекта:
2.481.000,00 евра (буџет РРА Бачка 120.160,00 евра)

Циљ пројекта:
Главни циљ пројекта Danube GeoHeCo је повећање употребе плитке геотермалне енергије у Дунавском региону кроз снажну транснационалну сарадњу у промоцији и подршци спровођењу активности. Сврха предложених активности је постизање амбициозних енергетских и климатских циљева ЕУ до 2030. године, а тиме и до 2050. године. Пројекат ће подржавати интеграцију решења плитке геотермалне енергије у већ постојеће системе домаћег грејања и хлађења који се ослањају на фосилна горива. Такође, истовремено ће се подизати свест и унапређивати капацитети у овој области.

Носилац пројекта:
Међимурска енергетска агенција (Хрватска)

Партнери на пројекту:
CROST Регионална непрофитна организација за развој (Мађарска)
Универзитет у Загребу, Рударско-геолошко-нафтни факултет (Хрватска)
Research Burgenland Ltd. (Аустрија)
Локална енергетска агенција за Помурје (Словенија)
Геолошки завод Словеније (Словенија)
InnoGeo Research and Service Ltd. (Мађарска)
Словачки центар научних и техничких информација (Словачка)
Технички универзитет Клуж-Напока (Румунија)
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (Србија)
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља (Србија)
Регионална развојна агенција Бачка Нови Сад (Србија)
ЛИР Еволуција (Босна и Херцеговина)

Придружени стратешки партнери:
Међимурска жупанија (Хрватска)
Министарство спољних послова и трговине (Мађарска)
Агенција за угљоводонике Хрватске (Хрватска)
Покрајинска влада Бургенланда (Аустрија)
Национални конзорцијум енергетских агенција Словеније (Словенија)
Општина Моравске Топлице (Словенија)
Удружење мађарских предузец́а за даљинско грејање (Мађарска)
Технички универзитет у Кошицама (Словачка)
Општина Алба Јулија (Румунија)
Дирекција Републике Словеније за воде (Словенија)
Град Крагујевац (Србија)
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај (Србија)
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (Босна и Херцеговина)
Град Лакташи (Босна и Херцеговина)
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (Србија)

Трајање пројекта:
30 месеци (1. јануар 2024. – 30. јун 2026.)


LinkedIn: Danube GeoHeCo

X: DanubeGeoHeCo 

Youtube: DanubeGeoHeCo

web сајт: Danube GeoHeCo | Danube GeoHeCo (interreg-danube.eu)


Поделите

Корисни линкови