Међуинституционална сарадња као кључ развоја руралних средина у региону Бачке - одржив локални и регионални развој Бачке

Донатор:

Развојна агенција Србије

Вредност пројекта:

Укупна вредност пројекта је 1.269.328,00 динара, а суфинансирање од стране РАС-а износи 634.664,00 динара. 

Циљ пројекта:

Подршка и јачање капацитета ЈЛС и КЛЕР-а (Агенција за развој) за потребе пружања информација пољопривредним произвођачима, као и другим релевантним стејкхолдерима, о доступним мерама подстицаја и изворима финансирња, инвестицијама и пројектним активностима у сектору пољопривреде и руралног развоја.

Носилац пројекта:

РРА Бачка

Партнери на пројекту: Општина БАЧ, Бачки Петровац и Сремски Карловци.

Датум потписивања уговора:

 

Време реализације пројекта:

12 месеци


Поделите

Корисни линкови