Израда Стратегије развоја општине Србобран за период 2014-2020 са акционим плановима за приоритетне области локалног економског развоја

Временски рок:

8 месеци

Донатор:

Секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ

Укупна вредност пројекта:

1.610.000,00 динара

Општи циљ пројекта:

Стварање услова за унапређење социо-економског развоја општине кроз израду стратешких докумената и њихово усаглашавање са хијерархијски вишим документима и стратегијама на регионалном, националном и европском нивоу.

Носилац пројекта:

Општина Србобран , а партнер у имплементацији пројектних активности je РРА Бачка.


Поделите

Корисни линкови