Израда Акционих планова за приоритетне области дефинисане ревидираном Стратегијом локалног одрживог развоја општине Бечеј за период 2014-2020

Временски рок:

8 месеци

Донатор:

Секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ

Укупна вредност пројекта:

1.300.000,00 рсд

Општи циљ пројекта:

Стварање услова за унапређење социо-економског развоја општине кроз израду акционих планова и њихово усаглашавање са хијерархијски вишим документима и стратегијама на регионалном, националном и европском нивоу.

Носилац пројекта:

Општина Бечеј, а партнер у имплементацији пројектних активности је РРА Бачка.


Поделите

Корисни линкови