Inclusion of Civil Society Organizations in climate and energy policy making, implementation and monitoring at local level

Vremenski rok za implementaciju projekta:

12 meseci (2011/2012. godina)

Ukupna vrednost projekta:

155.330,00 EUR

Regionalna razvojna agencija Bačka, kao saradnik, učestvuje u implementaciji projekta pod nazivom „Inclusion of Civil Society Organizations in climate and energy policy making, implementation and monitoring at local level" koji je podržan od strane od strane Delegacije EU u okviru programa Podrška civilnom društvu (EuropeAid/130847/L/ACT/RS).

Osnovni cilj projekta:

Izrada energetskih strategija (planova) po modelu koji propisuje Pakt gradonačelnika putem veće participacije javnosti u izradi strategija i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva u AP Vojvodini i Srbiji, koje učestvuju u donošenju različitih razvojnih politika, te koje imaju uticaj na životnu sredinu, a naročito na razvoj lokalnih energetskih planova.

Projekat je kandidovan od strane CeSID-a (Centar za slobodne izbore i demokratiju), koji je i nosilac projekta, dok su partneri na projektu opština Kula i Vrbas, kao i udruženje građana CEKOR iz Subotice.

Saradnici u implementaciji pomenutog projekta su Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija SREM i Vojvodina CESS.


Поделите

Корисни линкови