I Форум о регионалном развоју на територији АП Војводине

I Форум о регионалном развоју на територији АП Војводине

 

Назив пројекта: I Форум о регионалном развоју на територији АП Војводине

Донатор: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Вредност пројекта: 2.500.000,00

Циљ пројекта:
Јачање институционалне сарадње на нивоу АП Војводине за креирање и спровођење политика регионалног развоја кроз организацију Форума о регионалном развоју

Носилац пројекта: Регионални центар за друштвено економски развој – Банат доо Зрењанин

Датум потписивања уговора: новембар 2022

Време реализације пројекта: новембар 2022 – април 2023


Поделите

Корисни линкови