Grant AgriSupport – Supporting Rural Economy growth in the Region Bačka!

Донатор:

Грант је одобрен кроз UNDP Пројекат “Aid for Trade: Support to Productive Capacities in the Agro-industrial Sector in Serbia” финансиран од стране Руске федерације

Вредност пројекта:

Укупна вредност пројекта је 21.260,00 USD, од чега је износ кофинансирања од стране UNDP-a 18.100,00 USD.

Циљ пројекта:

Циљ овог пројекта је Подршка развоју руралне економије у региону Бачке коришћењем одрживих локалних капацитета како би се побољшао квалитет живота локалног руралног становништва.

Носилац пројекта:

РРА Бачка

Датум потписивања уговора:

24.10.2018. године

Време реализације пројекта:

до јула 2019. године


Поделите

Корисни линкови