Формирање Дестинацијске менаџмент компаније – Дунав ( фаза 1)

Временски рок: 

8 месеци

Донатор:

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Влада АП Војводине

Укупна вредност пројекта:

13.334.702,00 динара

Општи циљ пројекта:

Спровођење дефинисаних приоритета развоја туризма у општинама, који су предвиђени Акционим плановима, кроз дефинисање јединствене туристичке дестинације на подручју Јужне Бачке и Северног Срема уз реку Дунав, Тису и Фрушку гору, као и спровођење активности подизања њене конкурентности и јачања позиције на туристичком тржишту Републике Србије и региона кроз имплементацију дугорочних и средњорочних циљева и туристичких производа дефинисаним у Маркетинг стратегији туризма АП Војводине и Акционим плановима општина.

Носилац пројекта:

Регионална развојна агенција Бачка

Партнери:

Општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Сремски Карловци, Жабаљ, Србобран, Тител и Европски покрет Нови Сад.

 


Поделите

Корисни линкови