FOCUS-Fostering Cooperation, Utilizing Networking, for Sustainable Regional Development in the Cross Boarders Regions

Vremenski rok za implementaciju projekta:

12 meseci (2011/2012. godina)

Donator:

Projekat se finansira sredstvima EU, kroz program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

U okviru prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, Regionalna razvojna agencija Bačka je u saradnji sa Razvojnom agencijom iz Mađarske, DARFU, pripremila i kandidovala projekat pod nazivom FOCUS - “Fostering Cooperation, Utilizing Networking, for Sustainable Regional Development in the Cross Boarders Regions”.

Osnovni cilj projekta:

Da se ojača i uspostavi saradnja prekograničnih regija Bačke i Čongrada, u nameri da se obezbedi održivi regionalni razvoj i umanji marginalizacija graničnih regija.

Osnovne aktivnosti projekta se odnose na prenos znanja i iskustva razvojne agencije iz Mađarske, novoosnovanoj RRA Bačka, i njenim osnivačima (lokalnim samoupravama iz regiona Bačka) kroz organizaciju treninga, regionalnog foruma o saradnji svih učesnika dve regije, izrade studije odnosno akcionog plana za buduću saradnju regija u periodu 2012-2020, baze podataka po osnovu definisanih ključnih prioriteta održivog regionalnog razvoja kao i organizaciji studijske posete RRA u Mađarskoj sa fokusom na implementiranim projektima finansiranim iz fondova EU.

Vrednost projekta:

313.125,90 eur


Поделите

Корисни линкови