Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Негом до општег благостања

Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Негом до општег благостања


Назив пројекта:
Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Негом до општег благостања

Донатор: Erasmus + Programme EU, KA210-VET - small scale partnerships in vocational education and training

Вредност пројекта: 60.000 ЕУР

Циљ пројекта:
Основни циљ пројекта је развој специјализованих акредитованих курсева ради унапређења вештина пружаоца услуга у области неге косе и пружању козметичких услуга, кроз холистички (хуманији) приступ корисницима услуга.


Носилац пројекта: Hair and Beuty Federation, Valletaa, Malta

Активности:

Иновативна компонента пројекта подразумева пружање подршке и унапређење услуга у области неге косе и козметике. Везано за поменуто, очекивања су да пројекат снажно допринесе увођењу иновативних пракси у области неге косе и козметике, кроз осигурање квалитета пружених услуга као и унапређење развојних политика у овој области, имајући у виду да се предметне услуге почну класификовати више као услуге професије благостања, а мање личне. Циљна група пројекта су пружаоци услуга у области неге косе и пружању козметичких услуга (МСПП сектор) као и корисници њихових услуга док су очекивани резултати пројекта: израђена анализа потреба која ће омогућити партнерима да боље разумеју изазове и потребе пружаоца услуга у овој области; израда и дизајн курикулума за иновативне курсеве у овој области, организација пилот тренинг програма, евалуација и акредитација курсева, организација и спровођење програма „Тренинг тренера“ као и дисеминација пројектних резултата.


Партнери на пројекту:

1. Hair and Beuty Federation, Valletaa, Малта

2. Обмочна обртно-Подјетниска Зборница Кршко, Кршко, Словенија

3. Leadership Consultancy and training service doo, Малта

4. Confartigianto Imprese Vicneza, Vicenza, Италија

5. Регионална развојна агенција Бачка доо Нови Сад.

 

Време реализације: 01.09.2022. - 01.09.2024.


Поделите

Корисни линкови