Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Негом до општег благостања

Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Негом до општег благостања


Назив пројекта:
Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Негом до општег благостања

Донатор: Erasmus+ Programme EU, KA210-VET - small scale partnerships in vocational education and training

Вредност пројекта: 60.000 евра

Циљ пројекта:
Основни циљ пројекта је развој специјализованих акредитованих курсева ради унапређења вештина пружаоца услуга у области неге косе и пружању козметичких услуга, кроз холистички (хуманији) приступ корисницима услуга.


Носилац пројекта: Hair and Beuty Federation - Валета, Малта

Активности:

Иновативна компонента пројекта подразумева пружање подршке и унапређење услуга у области неге косе и козметике. Везано за поменуто, очекивања су да пројекат снажно допринесе увођењу иновативних пракси у области неге косе и козметике, кроз осигурање квалитета пружених услуга као и унапређење развојних политика у овој области, имајући у виду да се предметне услуге почну класификовати више као услуге професије благостања, а мање личне. Циљна група пројекта су пружаоци услуга у области неге косе и пружању козметичких услуга (МСПП сектор) као и корисници њихових услуга док су очекивани резултати пројекта: израђена анализа потреба која ће омогућити партнерима да боље разумеју изазове и потребе пружаоца услуга у овој области; израда и дизајн курикулума за иновативне курсеве у овој области, организација пилот тренинг програма, евалуација и акредитација курсева, организација и спровођење програма „Тренинг тренера“ као и дисеминација пројектних резултата.


Партнери на пројекту:

  1. Hair and Beauty Federation (Малта)
  2. Confartigianato Imprese Vicenza (Италија)
  3. Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад (Србија)
  4. Območna Obrtno-Podjetniska Zbornica Krško (Словенија)
  5. Leadership Consultancy and Training Services (Малта)

 

Време реализације: 1.9.2022. - 1.9.2024.


Поделите

Корисни линкови