Cooling Cubes-Integrated spa development strategy for the spas situated in the area of the main traffic route through the Hungarian – Serbian cross border region

Vremenski rok za implementaciju projekta:

16 meseci (2013/2014. godina)

Donator:

Projekat se finansira sredstvima EU, kroz program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Ukupna vrednost projekta:

117.440,00 EUR

U okviru trećeg poziva prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, Regionalna razvojna agencija Bačka je u partnerstvu sa Univerzitetom iz Segedina, opštinama Morahalom i Ada, kao i sa Agencijom za razvoj opštine Temerin, kandidovala projekat pod nazivom „Cooling Cubes-Integrated spa development strategy for the spas situated in the area of the main traffic route through the Hungarian – Serbian cross border region”.


Osnovni cilj projekta je izrada integralne strategije razvoja banja koje su smeštne u okolini glavne saobraćajnice na potezu Budimpešta – Beograd. Za potrebe izrade strategije vršiće se odgovarajuća situaciona analiza, usklađivanje razvojnih koncepata banja, prenošenje iskustva kroz radionice, forume, konferencije i istraživanja. Projektne aktivnosti uključuju 30 banja sa mađarske i srpske strane, s ciljem njihovog boljeg pozicioniranje u oba regiona.


Ukupan iznos odobrenih sredstava za implementaciju projektnih aktivnosti iznosi 117.440,-EUR. Projektne aktivnosti implementiraće se u vremenskom period od 16 meseci počevši od marta meseca 2013. godine.

 


Поделите

Корисни линкови