CINEMA – Creative Industries for new urban economies in the Danube region (Креативне индустрије за нове градске привреде у региону Дунава)

CINEMA – Creative Industries for new urban economies in the Danube region (Креативне индустрије за нове градске привреде у региону Дунава)

Назив пројекта:

CINEMA – Creative Industries for new urban economies in the Danube region (Креативне индустрије за нове градске привреде у региону Дунава)

Донатор:

Интеррег Дунавски транснационални програм, Пројекат је кофинансиран од стране Европске уније (ERDF, IPA, ENI)

Вредност пројекта:

2.249.073,50 евра

Циљ пројекта:

Основни циљ CINEMA пројекта је унапређење стања иновативних оквира у области креативне индустрије и ревитализација градских језгара у дунавској регији. CINEMA пројекат ће бити фокусиран на активности које обухватају израду алата, концепата и модела сарадње заснованог на стварању иновативних веза и “start up” активности између креативних индустрија и градских привредних сектора. Поменуто партнерство на пројекту ће омогућити повезивање политика, у складу са пројектним препорукама везаним за стање иновативних оквира у области креативних индустрија и ревитализацији градских језгара на регионалном и транснационалном нивоу.

Носилац пројекта:

Привредна комора Словеније

Партнери на пројекту:

 • НГО Креативна индустрија Кошице из Словачке,
 • Агенција за подршку регионалном развоју Кошице из Словачке,
 • Универзитет за медије Штутгарт из Немачке,
 • Штутгартска корпорација за регионални економски развој из Немачке,
 • Регионална развојна агенција Љубљанске урбане регије из Словеније,
 • Западна регионална развојна агенција из Румуније,
 • Општина Ресита из Румуније,
 • Студио Комплект из Бугарске,
 • Организација за пословну подршку из Аустрије, 
 • CIMA консалтинг и менаџмент из Аустрије,
 • Општина Габрово из Бугарске,
 • Град Леондинг из Аустрије,
 • Регионална развојна агенција Бачка из Србије,
 • Град Сомбор из Србије,
 • Северна регионална развојна агенција из Молдавије
 • Град Балти из Молдавије.


Партнери сарадници на пројекту су: регионална администрација Пловдив из Бугарске, Град Нови Сад- градска управа за културу из Србије, Општина Камник из Словеније, регионална администрација Кошице из Словенија као и град Линц из Аустрије.

Време реализације пројекта:

01.07.2020. до 31.12.2022.

Пројектна веб страница: 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cinema


Поделите

Корисни линкови