Архива конкурса

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години

Рok истекао 06.08.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

Рok истекао 06.08.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Корисни линкови