Архива конкурса

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АПВ

Рok истекао 27.11.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва

Рok истекао 20.10.2017.

Конкурс расписује Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2017. години

Рok истекао 16.10.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Конкурс за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години

Рok истекао 01.10.2017.

Конкурс расписује: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Корисни линкови