Архива конкурса

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама

Рok истекао 04.10.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

Рok истекао 15.10.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Јавни позив за учешће у програму подршке дигиталној трансформацији ММСП за 2019. годину

Рok истекао 08.08.2019.

Конкурс расписује РАС (Развојна агенција Србије)

Предузетнички летњи камп “Bootcamp Village” Суботица

Рok истекао 08.07.2019.

Конкурс расписује организација Србија стартап уз подршку Привредне коморе Србије

Јавни позив за учешће у програму BIPS HAB за премијум храну

Рok истекао 05.06.2019.

Конкурс расписује BIPS (Business Innovation Programs)

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

Рok истекао 28.02.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Корисни линкови