Архива конкурса

Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној Покрајини Војводини

Рok истекао 24.01.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини за 2019. годину

Рok истекао 22.02.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2019. години

Рok истекао 01.12.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2019. години

Рok истекао 01.12.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

КОМС: Конкурс за истраживачке радове на тему ЕУ и Европских интеграција Републике Србије

Рok истекао 31.03.2019.

Конкурс расписује КОМС (Кровна организација младих Србије)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе

Рok истекао 30.01.2019.

Конкурс расписује Покрајинска влада

„Заштита за све“ Фонд Б92, за наставнике и ученике од 1. до 4. разреда основне школе

Рok истекао 28.02.2019.

Конкурс расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Конкурс за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2019. години

Рok истекао 15.03.2019.

Конкурс расписује Министарство културе и информисања

Корисни линкови