Архива конкурса

Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина - националних заједница у АП Војводини у 2019. години

Рok истекао 07.06.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач АП Војводина за 2019. годину

Рok истекао 31.05.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Конкурс за организацију квиз такмичења "Колико се познајемо" – тринаести циклус у 2019. години

Рok истекао 12.04.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач АП Војводина за 2019. годину

Рok истекао 21.05.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина за 2019. годину

Рok истекао 19.04.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2019. години

Рok истекао 15.03.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Корисни линкови