Архива конкурса

II конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину

Рok истекао 30.10.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу бесповратних средстава младим пољопривредницима Министарства пољопривреде

Рok истекао 31.12.2019.

Конкурс расписује Фондација "Ана и Владе Дивац"

ИПАРД јавни позив за набавку новог трактора

Рok истекао 25.11.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

II конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. години

Рok истекао 30.09.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете

Рok истекао 27.09.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Конкурс за ММСПП из сектора агобизниса и прехрамбеног сектора

Рok истекао 09.09.2019.

Конкурс расписује ENECA (EcoNomic Expert Community Association)

Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години

Рok истекао 27.09.2019.

Конкурс расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

Корисни линкови