Архива конкурса

XLV Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

XLVI Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

XLVII Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Рok истекао 28.03.2017.

Конкурс расписује Покрајински фонд за развој пољопривреде

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години

Рok истекао 31.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Корисни линкови