Архива конкурса

Конкурс за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине у 2021. години

Рok истекао 15.11.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП војводине у 2021. години

Рok истекао 01.11.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс o додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години

Рok истекао 11.06.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2021. години

Рok истекао 11.06.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Јавни позив за учешће на семинару „Гајење лековитог и зачинског биља“ и „Прерада лековитог и зачинског биља“

Рok истекао 07.05.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2021. години

Рok истекао 05.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), на територији АП Војводине у 2021. години

Рok истекао 01.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Корисни линкови