Архива конкурса

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2017. години

Рok истекао 28.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини у 2017. години

Рok истекао 28.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Корисни линкови