Архива конкурса

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

Рok истекао 12.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Програм Активне заједнице

Рok истекао 28.09.2017.

Конкурс расписује Траг фондација

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2017. години

Рok истекао 28.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини у 2017. години

Рok истекао 28.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Вoлoнтeрски Изaзoв: Oтвoрeн кoнкурс зa вoлoнтeрскe aкциje

Рok истекао 15.10.2017.

Конкурс расписује Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Kонкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

Рok истекао 10.05.2017.

Конкурс расписује Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Корисни линкови