Архива конкурса

Годишњи конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години

Рok истекао 17.01.2018.

Конкурс расписује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

XLII Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

XLIII Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

XLIV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

XLV Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

XLVI Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

XLVII Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Развојни фонд аутономне покрајине Војводине

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Рok истекао 01.11.2017.

Конкурс расписује Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Корисни линкови