Архива конкурса

Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме

Рok истекао 14.04.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину

Рok истекао 30.06.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности број 136-401-814/2017-01/4

Рok истекао 13.04.2017.

Конкурс расписује Управа за капитална улагања АП Војводине

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину

Рok истекао 31.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу подстицајних средстава за опремање пољочуварске службе у 2017. години

Рok истекао 31.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години

Рok истекао 31.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години на територији АП Војводине

Рok истекао 31.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Корисни линкови