Архива конкурса

Конкурс за пријаву на специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”

Рok истекао 28.04.2017.

Конкурс расписује фонд „Европски послови”, Аутономне покрајине Војводине

Јавни позив за набавку новог трактора

Рok истекао 31.05.2017.

Јавни позив расписује Министарство пољопривреде и заштите животне средине

View Grant Opportunity Community Solutions Program

Рok истекао 15.05.2017.

Конкурс расписује Department of State Bureau Of Educational and Cultural Affairs

View Grant Opportunity Workforce Development Partnership in Serbia

Рok истекао 09.05.2017.

Конкурс расписује Agency for International Development Serbia USAID-Belgrade

Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2017. години

Рok истекао 28.04.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност

Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина - националних заједница у АП Војводини у 2017. години

Рok истекао 28.04.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност

Јавни конкурс за финансирање развојно-истраживачких пројеката Високих струковних школа у АП Војводини у 2017. години

Рok истекао 28.04.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност

Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности на територији АП Војводине у 2017. години

Рok истекао 28.04.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност

Корисни линкови