Архива конкурса

Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији АПВ

Рok истекао 12.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

CEI Cooperation Fund

Рok истекао 13.06.2017.

Конкурс расписује Central European Initiative

2017 Fellowship program

Рok истекао 21.05.2017.

Конкурс расписује United nations Alliance of Civilizations

Конкурс – програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2017. години

Рok истекао 27.04.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Конкурс – програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2017. години

Рok истекао 19.04.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Конкурс за учешће на националном Форуму за зелене идеје

Рok истекао 05.05.2017.

Конкурс расписује ТРАГ фондација, Фонд браће Рокфелер, Ерсте банка и Church World Service

2017 Postgraduate research grant programme (11th edition)

Рok истекао 16.06.2017.

Конкурс расписује European court of auditors

Civil society facility and media programme 2016-2017

Рok истекао 19.05.2017.

Конкурс расписује European commission – International cooperation and development

Корисни линкови