Архива конкурса

Вoлoнтeрски Изaзoв: Oтвoрeн кoнкурс зa вoлoнтeрскe aкциje

Рok истекао 15.10.2017.

Конкурс расписује Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Kонкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

Рok истекао 10.05.2017.

Конкурс расписује Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Конкурси Гаранцијског фонда АП Војводине

Рok истекао 25.04.2017.

Конкурс расписује Гаранцијски фонд АП Војводине

Јавни конкурс за финансирање програма сарадње научноистраживачких организација и привреде у 2017. години

Рok истекао 17.01.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији АПВ

Рok истекао 12.05.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

CEI Cooperation Fund

Рok истекао 13.06.2017.

Конкурс расписује Central European Initiative

Корисни линкови