Aктуелни kонкурси

Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2018. годину

Рok: 05.06.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката Високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2018. години

Рok: 05.06.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Конкурс за књижевне преводе

Рok: 23.05.2018.

У оквиру програма Креативна Европа 2014-2020, конкурс расписује Европска комисија

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2018. годину

Рok: До утрошка средстава а закључно са 15.11.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Aутономна покрајина Војводина за 2018. годину

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Конкурси из области јавног информисања за 2018. годину

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

Конкурси за цркве и верске заједнице у 2018. години

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Creative Europe (2014 - 2020) - culture sub - programme

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује European Commission - Supporting Europe's cultural and creative sectors

Корисни линкови