Aктуелни kонкурси

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2021. години

Рok: 05.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 12.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), на територији АП Војводине у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 01.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 03.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 05.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Корисни линкови