Aктуелни kонкурси

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе

Рok: 15.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање реализације програма Фонд за таленте

Рok: 15.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике

Рok: 31.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Фонд за иновациону делатност

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 31.12.2021.

Конкурс расписује Министарство привреде

Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години

Рok: 30.06.2021.

Конкурс расписује Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

Корисни линкови