Aктуелни kонкурси

Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са високим образовањем у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 30.11.2021.

Конкурс расписује Национална служба за запошљавање

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 30.11.2021.

Конкурс расписује Национална служба за запошљавање

Јавни позив за реализацију мере стицања практичних знања у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 30.11.2021.

Конкурс расписује Национална служба за запошљавање

Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 31.12.2021.

Конкурс расписује Национална служба за запошљавање

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 30.11.2021.

Конкурс расписује Национална служба за запошљавање

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години

Рok: 17.05.2021.

Конкурс расписује Национална служба за запошљавање

Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 31.12.2021.

Конкурс расписује Национална служба за запошљавање

Корисни линкови