Aктуелни kонкурси

Open call for proposals (Macedonia, Montenegro and Serbia)

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује GMF (The German Marshall Fund of the United States)

WBF - the Third Call for Regional Project Proposals

Рok: 10.12.2019.

Конкурс расписује Western Balkans Fund

Call for Project Proposals 2020-2021

Рok: 15.12.2019.

Конкурс расписује Council of Europe and European Union

Бесповратна средства за иновативна решења

Рok: 31.12.2019.

Конкурс расписује Фонд за иновациону делатност

ИПАРД јавни позив за набавку новог трактора

Рok: 25.11.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

II конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. години

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Корисни линкови