Aктуелни kонкурси

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине

Рok: До утрошка средстава а закључно са 16.05.2019.

Конкурс расписује Покајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Позив за подношење предлога пројеката - Амбасада Републике Бугарске у Београду

Рok: 28.06.2019.

Конкурс расписује Министарство спољних послова Републике Бугарске преко Амбасаде Републике Бугарске у Београду

Јавни оглас за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2019. години

Рok: 03.05.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2019. години

Рok: 03.05.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Јавни позив за учешће у програму подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству

Рok: До утрошка средстава а закључно са 30.09.2019.

Конкурс расписује Развојна агенција Србије (РАС)

Јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије

Рok: До утрошка средстава а закључно са 30.09.2019.

Конкурс расписује Развојна агенција Србије (РАС)

Јавни позив за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Развојна агенција Србије (РАС)

Корисни линкови