Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema za lokalni ekonomski razvoj opštine Žabalj - MY PROJECT

Donator:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Opis projekta:

Uvođenje informacionog sistema za efikasno upravljanje projektima - MY PROJECT u opštinu Žabalj radi unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja i efikasnosti rada jedinice lokalne samouprave u delu koji se odnosi na pripremu, implementaciju i evaluaciju razvojnih projekata.

Vrednost projekta:

944.000,00 rsd

Vreme realizacije:

01.08.2015 - 01.02.2016.


Share