Uspostavljanje sistema podrške lokalnim MSPP kroz jačanje institucionalnih kapaciteta lokalnih kancelarija u lokalnim samoupravama u Bačkoj

Donator:

RAS

Cilj projekta:

Osnovni cilj projekta je jačanje institucionalnih kapaciteta lokalnih kancelarija za ekonomski razvoj u lokalnim samoupravama u Bačkom regionu za podsticanje i unapređenje sektora privrede (MMSP) i njihovo umrežavanje sa Razvojnim institucijama na regionalnom nivou.

Rok:

10 meseci

Vrednost projekta:

2.552.500,00 rsd

Nosilac projekta:

RRA Bačka


Share